Kalkulusz

Országos Informatika tantárgyverseny

Azok a számolási feladatok, amelyeket ma már egy alsó tagozatos kisdiák is könnyedén megold, az ókorban komoly problémát jelentettek. A technika azonban segítségére sietett a számolással bajlódóknak: kifejlesztettek egy olyan eszközt (abakusz), amelynél a számolások megkönnyítésére négyszögletes lapocskákat használtak, amelyeken párhuzamos vonalak jelölték az egyes “számjegyeket”. Minden vonalra annyi kavicsot helyeztek amennyi az egyik számnak megfelelt. Ezeket a kövecskéket a rómaiak calculus –nak nevezték (ejtsd: kalkulusz), innen ered a kalkulátor szó is. A rómaiakat megelőzően már Egyiptomban is használtak kalkulusz típusú számolóeszközt, de hasonló szerkezeteket készítettek a kínaiak (suŕn pán), a japánok (szoroban), az oroszok (szcsoti) is.

 Mivel az általunk szervezett verseny nem csupán programozási feladatok megoldását célozza, hanem ugyanakkor felhasználói feladatok megoldását is, úgy véltük, hogy a kalkulusz megnevezés jelképesen utal arra, hogy a programozási feladatok megoldásához világos gondolkodásra, rendszerezett tudáshátérre, azaz megfelelően a helyükre illesztett kövecskékre van szükség. A megnevezés utal egyben arra is, hogy napjainkban - így az általunk szervezett versenyen is – szinte bármilyen feladat megoldásához  szükség van számítástechnikai eszközökre, azaz kalkulátorra. A latin elnevezés magyar megfelelőjét választottuk, utalva ezáltal arra is, hogy a versenyt a magyar tannyelvű középiskolák diákjai számára szervezzük, hagyományteremtő szándékkal.