Erdélyi Magyar Matematikaverseny 5-8. osztály

♦A 2012-2013-as tanévben indult a Magyar Általános Iskolák Matematikaversenye, amely egyből a Tanügy minisztérium hivatalos versenye lett. A verseny célja a tehetséges gyerekek felfedezése és a tehetséggondozás minél több iskolában.

♦A 2017-2018-as tanévben a verseny megyei szakaszát (Maros megye számára) a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban szervezzük 2017. december 9-én 8:30-tól kezdődően. A versenyen részt vehet Maros megye bármely V-VIII osztályos, magyar tagozaton tanuló diákja. A versenyen elért eredmények alapján választjuk ki azokat a diákokat, akik majd képviselik Maros megyét 2018 márciusában az Erdélyi Magyar Matematikaverseny országos szakaszán.

A versenyre az 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-qQboauwVphlWDlCj9HJrbrkYn26d9ZlJhcZYCRT2E/edit#gid=852394071

linken lehet bejelentkezni, 2017 december 5-ig, kitöltve a versenyre jelentkező gyerekek adataival a megfelelő táblázatot.

Megjegyzések:

1) Minden 5 diák után egy (15 diák után két) felügyelő tanárt várunk.

2) A versenyre javasolt feladatokat a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  email címre lehet beküldeni legkésőbb 2017. december 7.- ig.

3) A verseny programja és más hasznos információk a www.bolyai.ro oldalon megtalálhatóak.

4) A versenyre igényelt tananyag az alábbiakban megtalálható.

AZ ERDÉLYI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY MEGYEI SZAKASZÁNAK PROGRAMJA (EMMV 5-8.)

V.OSZTÁLY

 1.  Szöveges feladatok megoldási módszerei  

 • Az ábrázolás módszere
 • A feltevés módszere
 • Az összehasonlítás módszere
 • A fordított út módszere
 • Mozgással kapcsolatos feladatok

2.  A maradékos osztás tétele

3.  Természetes számok

 • Természetes számok természetes kitevőjű hatványa
 • Hatványokkal végzett műveletek számítási szabályai
 • Hatványok összehasonlítása
 • Utolsó számjegy
 • A négyzetszámok és köbszámok
 • Számrendszerek

4.  Logikai feladatok

5.  Szórakoztató matematika

VI. OSZTÁLY

Algebra

1. Az előző év tananyaga

2. Oszthatóság a természetes számok halmazán

 • Osztó, többszörös. A maradékos osztás tétele.
 • Oszthatósági szabályok
 • Egy természetes szám osztóinak száma
 • Prímszámok és összetett számok. Relatív prímszámok
 • Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

3. Pozitív racionális számok

 • Műveletek pozitív racionális számokkal (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
 • Pozitív racionális szám természetes kitevőjű hatványa

4.  Skatulya elv

5.  Logikai feladatok

Mértan

1. Az egyenes

 • Pont, egyenes, sík
 • Szakasz, félegyenes
 • Szakasz hossza. Két pont közötti távolság
 • Kongruens szakaszok. Szakasz felezőpontja

2. Szögek

 • A szögek mérése
 • Műveletek szögek mértékével
 • Egymás melletti szögek. Kongruens szögek. Szögfelező
 • Kiegészítő szögek. Pótszögek. Merőleges egyenesek
 • Csúcsszögek
 • Egy pont körüli szögek

VII. OSZTÁLY

Algebra

1. Az előző év tananyaga

2. Egész számok

 • Oszthatóság az egész számok halmazán.
 • Egyenletek. Egyenlőtlenségek.
 • Diofantikus egyenletek megoldása Z-ben.

3. Racionális számok

 • Műveletek racionális számokkal
 • Összeg illetve szorzat kiszámolása

4. Logikai feladatok

Mértan

1. Az előző év tananyaga

2. Négyszögek

 • A paralelogramma
 • A háromszög középvonala
 • A téglalap
 • A rombusz
 • A négyzet
 • A trapéz. A trapéz középvonala

3.  Kollinearitási feladatok és összefutó egyenesek

VIII. OSZTÁLY

Algebra

1.  Az előző év tananyaga

2. Valós számok:

 • Egész szám valós része, tört része. Valós szám modulusa
 • Intervallumok
 • Műveletek betűkkel kifejezett valós számokkal
 • Számtani, mértani, harmonikus és négyzetes középértékek, nevezetes egyenlőtlenségek
 • Rövidített számítási képletek
 • Összeg kiszámolása

Mértan

1. Az előző év tananyaga

2. Pontok, egyenesek és síkok

 • Síkkal párhuzamos egyenes
 • Párhuzamos síkok
 • Két egyenes szöge a térben
 • Párhuzamosság a térben
 • Síkra merőleges egyenes

3. Logikai feladatok

Eseménynaptár

2023. december
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix