215 éve – 1802. december 15-én – született Bolyai János

Már 17 éve a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre valamint a Református Kollégium közös rendezvényeként ünnepelhetjük e jeles napot.

Iskolánk díszterme, a Bolyai János-terem  zsúfolásig megtelt ünneplőkkel: emlékező meghívottakkal, tanárokkal, diákokkal, öregdiákokkal és érdeklődő marosvásárhelyiekkel. Sajnos ebben az évben a sajtó képviselői elmaradtak.

A műsorvezető, Császár Mónika a Bolyai Farkas Elméleti Líceum XI. C osztályos tanulója, miután megköszönte Szilágyi Mihálynak, a Református Kollégium tanárának a     rendezvényünket  indító orgonamuzsikáját,  Bolyai János gondolatával – „ Azzá leszünk, amit tudunk, addig megyünk előre, amíg a tudásunk ezt megengedi.” – indította útjára emlékműsorunkat.

Elsőként  felkérte a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatóját, Mátéfi Istvánt, hogy  köszöntse rendezvényünket.

Ezt követte a Református Kollégium igazgatójának, Benedek Zsoltnak köszöntő beszéde.

Majd ünnepi beszédet mondott Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Kőrösi Viktor Dávid úr.

A következő felszólaló a Baráti Kör elnöke, Kirsch Attila tisztelettel köszöntötte a tiszteletbeli meghívottakat, iskoláink igazgatóit, az Öregdiákok vezetőségi tanácstagjait és az öregdiákokat, líceumunk és kollégiumunk tanárait, diákjait.

Beszédében a következőket mondta. „Köszönöm, hogy jelenlétükkel, jelenlétetekkel 215 év távlatában, ma december 15-én Bolyai János születésnapján kegyelet teljes főhajtással közösen tudunk emlékezni. Újból megünnepeljük a világhírű tudóst, aki a nem-euklideszi geometria megalapítójaként utat nyitott a 20. századi űrkutatások felé, és közösen érezhetjük azt a szellemiséget is, amit Bolyai János jelentett és jelent iskolánknak, Marosvásárhelynek, Erdélynek és az egyetemes tudomány számára.

A két világhírű matematikus: Bolyai Farkas és Bolyai János munkásságával megszentelte ezt a helyet, a mindenkori MI ISKOLÁNKAT.”

Majd így folytatta beszédét: „Ma… a végtelen idő hármas dimenziójában gondolkodva szeretnénk megidézni a Múltat, a Jelent és Jövendőt…

Itt és most a Múlt és Jelen metszésvonalában közösen érezhetjük, éreznünk  kell hogyan lengi be a Bolyaiak szellemisége ezt a hajlékot, mely az erdélyi kultúrának 460 éves szentélye. És most a jövő felé tekintünk azzal a meggyőződéssel, hogy a jelen ifjúsága, az iskolánk padjaiban ülő diákság tudása, akaratereje, helytállása jelenti iskolánk, nemzetünk és Jövőnk garanciáját.

Kedves Diákok, kitartásra bíztatunk benneteket, hogy szorgalmatokkal, munkátokkal, kiemelkedő eredményeitekkel – akárcsak eddig – bizonyítsátok, hogy iskolátok, iskoláink a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum és a Református Kollégium a kultúra, a civilizáció és humánus gondolkodás etalonja.”

Végezetül ezt mondta: „Köszönöm iskoláink vezetőinek, diákjainak, akik a mai emlékünnepség    szervezésében és az ünnepi műsorban részt vállaltak, valamint azoknak is, akik jelenlétükkel bizonyították érdeklődésüket a nagy tudós és  kulturális hagyományaink iránt. Köszönettel tartozom Baráti Körünk Vezetőségének, kiemelve dr. Weszely Tibort, Buksa Éva-Máriát, Tőkés Béla professzort és Magos Györgyöt.”

„Kellemes kikapcsolódást, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új   esztendőt kívánok mindenkinek!”- zárta beszédét Kirsch Attila.

Ezután ünnepi tisztelgésünkre készült kulturális program következett, melyet a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai mutattak be.

Az első műsorszám volt a Bolyai Farkas Líceum kórusának előadásában Beethoven Örömódája, majd a Bolyai Líceum indulója – Kovács András zenéje.

Ezt követte Páskándi Géza Bolyai utolsó előtti meditációja című verse Ábrahám Tekla előadásában.

Hamar Márk Botond elszavalta A párhuzamosok másik felén című versét.

A versmondók sorát Kelemen Brigitta zárta Babits Mihály Bolyai című szonettjével.

Dr. Weszely Tibor Bolyai-kutató előadást tartott Bolyai János portréinak történetéről.

Érdekes és tanulságos tudományos értekezést és pps-t mutatott be iskolánk névadásáról: Ranghețből- Bolyai a kommunizmus viharában címmel a XII-es Engel Botond, aki az országos TUDEK-en II. helyezett lett ezzel a munkájával.

Líceumunk Zeneköre 2 megzenésített zene-számmal –Arany János: Ehh! és Misztrál: Gyöngyöt az embernek – szórakoztatta a közönséget.

A Baráti Kör által meghirdetett esszé-pályázat kiértékelése és díjazása következett. A pályázat címe: Találkozásom Bolyai Jánossal, a „geometria Kopernikuszával”.

A pályamunkákat, a zsüri nevében, Buksa Éva-Mária ny. tanár értékelte. A díjakat dr. Weszely Tibor és Kirsch Attila adta át a nyerteseknek:

  1. díj – Nagy Kincső IX. A  osztály
  2. díj – Császár Mónika XI. C osztály
  3. díj – Bartha Noémi Odett IX. D osztály

Dicséretben részesült: Szabó Henrietta XII. osztály és

                                         Fazakas Györffy Pálma IX. B osztály

Dr. Csegzi Sándor, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Maros megyei fiókszervezetének elnöke, volt alpolgármester ismertette az EMMTT égisze alatt megrendezett Körmöczi János- fizikus napok jelentőségét Erdély tudományos életében, majd méltatta a Szász Ágota tanárnő által felkészített Puskás Dávid XII-es tanuló rendkívüli eredményeit, aki tudományos projektjével Nemzetközi Dicséretben részesült. Évek óta fizika- csillagászat-asztrofizika területén különböző országos- és külföldi versenyeken számos I. díjjal és II. díjjal tüntették ki. Esetlegesen III. helyezést ért el.

Hagyományossá vált, hogy minden évben december 15-én a Baráti Kör kiosztja a családi alapítványok díjait, de a vezetőség úgy döntött, hogy az előző évektől eltérően – az idén   először – az iskola legjobb kémikusának járó Bodor-díjat csak az évzáró ünnepélyen adják át. Így csak a legjobb biológusnak járó Száva-díj került átadásra.

Kirsch  Attila  ismertette az 1950-ben Vásárhelyre telepedett 4 generációs Száva család rövid történetét, felsorolva a családtagok nevét, akik mind a MOGYE-n orvosként diplomáztak : Prof. Dr. Száva János Zoltán világszínvonalú gerinc-műtétek orvosa, tudományos munkák szerzője. Gyermekei: Katalin – fogorvos külföldön és Dániel – sebész főorvos Marosvásárhelyen, felesége Száva Katalin – családorvos.

A harmadik generációt alkotja két fiú-gyermekük: Sz. Dániel – a MOGYE szájsebészeti karának tanársegéde és János – gyakorló fogorvos. Sz. Dániel felesége (ő is bolyais diák) – bőrgyógyász. ( A negyedik generációt két gyermekük képviseli.) Tehát a család 6 tagja a híres Bolyai Farkas Líceum diákja volt.

A Száva-díjat  Incze Áron XII.B osztályos tanuló vehette át.

Megemlékező ünnepélyünket himnuszaink eléneklésével zártuk.

 

B.É-M.
öregdiák

Eseménynaptár

2024. június
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix