"Historia Nostra" Történelem Tantárgyverseny - 2022

I. Forduló – megyei szakasz:

 • A verseny tematikája: ERDÉLY A MAGYAR HONFOGLALÁS IDEJÉN
 • A verseny munkamenete:

Végezz kutatást a fent megnevezett témakörben, és írj egy minimum 5 oldalas ismeretterjesztő jellegű tanulmányt.

A tanulmány formai követelményei:

 • PDF formátum, A4-es méretű lap, 5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,15-ös sorköz, 2 cm lapszél.

 • A dokumentum nevét a következő formában kell elmenteni: vezetéknév_keresztnév_oszt

 • Dolgozatod címe alatt tüntesd fel a következő adatokat:

Név………………..…..

Helység (magyarul) ……………….

Helység (románul) ……………….

Iskola neve (magyarul) ……………….

Iskola neve (románul) ……………….

Osztály ………….

Felkészítő tanár neve …………….

 • Az esszé végén kötelező módon szerepelnie kell a felhasznált szakirodalmi jegyzéknek: könyv címe: szerző, kiadó, kiadás éve, ill. internetes forrás esetén a teljes link.
 • A munkákat egy szakmai zsűri fogja elbírálni.

II. Forduló – országos szakasz:

 • A verseny típusa: írásbeli, amelyen a diákok az adott témához kapcsolódó feladatlapot oldanak meg.
 • A versenyen díjazott XI. és XII. osztályos diákok felvételt nyernek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem Karára.

 • A tantárgyverseny témája:

A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE AZ ŐSHAZÁTÓL A HONGOGLALÁSIG

Tematika:

1. Az ősmagyarság kialakulása és korai története.

-          Uráliak, finnugorok, ugorok, ősmagyarok.

-          A Magyar nép korai századai: Magna Hungária, Levédia és Etelköz.

2. Kárpát-medence magyar birtokbavétele a IX. század végén.

-          A IX. századi Kárpát-medence történeti viszonyai és ezek forrásai.

-          A honfoglalás: hódítás vagy menekülés?

-          Az első magyar államalapítás a IX. században: források, állam-igenlő és állam-tagadó kutatók.

3. A Magyar Nagyfejedelemség a X. században.

-          Nomádállam vagy nomád állam?

-          A Magyar nagyfejedelmség államvezetése, megnevezése és jellege.

-          Kalandozások kora.

4.Társadalom, életmód és műveltség

-          A honfoglaló Magyar társadalom a régészeti és írott források tükrében.

Könyvészet:

1. Javasolt irodalom:

 • Szabados György: Magyar államalapítások a IX–XI. században. Előtanulmány a korai magyar állam történelmének fordulópontjairól. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 26, 2011, Szeged, Kiadja Szegedi Középkorász Műhely, E-Press Nyomda, 23‒212.
 • Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. In: Magyar történelem In: Magyarország története 1. Főszerkesztő Romsics Ignác. Budapest, 2009, Kossuth Kiadó, 141
 • Sudár Balázs et alii. (MTA BTK MŐT Kiadványok 1., 2014, Budapest, Kiadja MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 1943, 63

2. Kiegészítő irodalom (fakultatív):

 • Boldog Zoltán–Petkes Zsolt–Sudár Balázs–Türk Attila: Az Őshazától a Kárpátokig ‒ A leletektől a viseletig. Vándor poszterkiállítás a magyar őstörténet és Honfoglalás-kor régészeti kutatásának újabb eredményeiről. Magyar Régészet, 015 ősz. 1
 • Fodor István: A „kettős honfoglalás” elméletének forrásvidéke. Korunk XIV/8, Kolozsvár, 75
 • Gáll Erwin: A periferikus X. századi Erdélyi-medence. Néhány gondolat a 10. századi „magyar hatalmi hálózat” erdélyi hódításáról. Korunk XIV/8, Kolozsvár, 82
 • Takács Miklós: A X. századi magyar-szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok életmódjáról. (Néhány megjegyzés Kristó Gyula: A magyar állam megszületése című könyvéről. Századok 131. évfolyam, 1997, 1. szám, 168‒215.
 • Takács Miklós: Három nézőpont a honfoglaló magyarokról. Dolgozatok, Új. Sorozat I (XI.) kötet, 2006, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, 67
 • Türk Attila: A Honfoglalás-kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere. Rubicon, 2016, 7 szám, 12

Szakmai felelős: dr. Kálmán Attila, történelem szakos tanár,

                                                            0748850915

 

Eseménynaptár

2023. február
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix