Heinrich László Fizika Tantárgyverseny – 2023

  • Mechanika a IX. osztályosok számára

  • Hőtan és elektromosságtan X., XI. és XII. a osztályosok számára

A verseny célja

A kísérletezéssel, laborgyakorlatokkal szerzett  tapasztalat és a feladatokban való elmélyülés  a minőségi fizika tudás elengedhetetlen része. Versenyünk  a diákok kísérletező kedvének  fokozását és  feladatmegoldó készségük  fejlesztését tűzi ki célul. 

A verseny leírása

Négy évfolyam számára szervezünk egyéni versenyt: a IX. osztályosoknak mechanikából, a X., XI., és a XII. osztályos diákoknak a Hőtan és Elektromosságtan témakörökből.

A verseny mozzanatai:

I.  Megyei forduló

A megyei forduló egy laborgyakorlatból áll, aminek a mérési jegyzőkönyvét 2023. március 31-ig várjuk a következő címre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

A mérési feladatot el lehet végezni klasszikus, vagy telefonos alkalmazások segítségével. A kísérletek, mérések modern eszközökkel történő elvégzése többletpont megszerzésére ad lehetőséget.

Választható mérési feladatok:

·         A gravitációs gyorsulás mérése

·         Egy golyóstoll rugójának a rugalmassági állandójának mérése

·         A jég fajlagos latens olvadáshőjének a mérése

·         A víz fajlagos latens forráshőjének a mérése

·         Egy 4,5 V-os szárazelem (laposelem) belső ellenállásának mérése

A mérési jegyzőkönyv részei:

·         a módszer ismertetése

·         a kísérleti eszközök bemutatása és az arról készített fénykép

·         táblázatba foglalt eredmények

·         hibaszámítás, hibaforrások

Formai követelmények:

·         PDF formátum, A4-es méretű lap, Times New Roman 12-es betű, 1,15-ös sorköz, 2 cm margók,

·         A dokumentum nevét a következő formában kell elmenteni:   vezetéknév_keresztnév_osztály

o    A mérési jegyzőkönyv címe alatt szerepelnie kell:

§  A Tanuló neve

§  A tanuló telefonszáma

§  Helység (magyarul)

§  Helység (románul)

§  Iskola neve (magyarul)

§  Iskola neve (románul)

§  Osztály

§  Versenykategória megnevezése

§  Felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe

Az országos fordulóra továbbjutó diákokat és felkészítő tanáraikat értesítjük.

II.  Országos forduló

A versenyzőknek a számukra kijelölt anyagrészhez kapcsolódó tesztet kell megoldaniuk, amely egyszeres választásos kérdéseket tartalmaz:

·         fokozódó nehézségű elméleti kérdéseket

·         számításos feladatokat

·         kivetített kísérlethez kapcsolódó kérdések

Kijelölt tananyag:

A.     Mechanika:

Kinematika

·         sebesség, gyorsulás

·         az egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgás

·         mozgás gravitációs térben

·         az egyenletes körmozgás

Dinamika

·         a dinamika törvényei

·         erőtípusok: nehézségi erő, merőleges nyomóerő, feszítőerő, súrlódási erő, rugalmas erő

·         az egyetemes tömegvonzás törvénye, a gravitációs erőtér

·         tehetetlenségi és nemtehetetlenségi rendszerek, a tehetetlenségi erő

Megmaradási törvények a mechanikában

·         mechanikai munka, a mechanikai energia típusai

·         a mechanikai energia megmaradási és változási törvényei

B.      Hőtan:

Termodinamikai rendszerek. Az ideális gáz termodinamikája

·         termodinamikai rendszerek, termodinamikai egyensúlyi állapot, termodinamikai folyamatok

·         az ideális gáz állapotváltozásai, gáztörvények

·         a termikus állapotegyenlet

·         energetikai fogalmak a termodinamikában: belsőenergia, mechanikai munka, hőmennyiség, kalorikus együtthatók

·         a termodinamika I. főtétele

·         a termodinamika II. főtétele

·         a Carnot-körfolyamat

·         hőerőgépek hatásfoka

Reális anyagok hőtana

·         fázisátalakulások

·         kalorimetria

C.      Elektromosságtan:

Az egyenáram előállítása

·         az elektromos áramkör

·         Ohm törvénye

·         Kirchhoff törvényei

·         ellenállások kapcsolása: soros, párhuzamos, hídkapcsolás, potenciométeres kapcsolás

·         azonos és különböző áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása

·         áramforrások üzemmódjai: üresjáratú, terheléses, rövidzárlati, töltési

·         áramkörök energetikai leírása: az elektromos energia és teljesítmény

·         elektromos áramkörök hatásfoka

Megjegyzések:

·         Feladatokat kérünk az írásbeli próbára a résztvevő iskolák részéről!

·         Határidők betartása fontos, be nem tartásuk kizáró jellegű!

 

Eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!

 

 

·         A gravitációs gyorsulás mérése

·         Egy golyóstoll rugójának a rugalmassági állandójának mérése

·         A jég fajlagos latens olvadáshőjének a mérése

·         A víz fajlagos latens forráshőjének a mérése

·         Egy 4,5 V-os szárazelem (laposelem) belső ellenállásának mérése

Eseménynaptár

2023. november
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix