A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Líceum közleménye

A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Líceum vezetősége ez úton is tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy az iskolaépületben a 2018 nyarán elkezdett felújítási munkálatok miatt, illetve a két intézményben tanuló 1500 diák biztonsága és a tanuláshoz szükséges osztálytermek biztosítása érdekében a két iskola vezetőségi tanácsa határozatának értelmében a 2018-19-es tanév első félévében bevezetik a két váltásban folyó tanítást (ez a határozat nem érinti a bolyais VIII., illetve a két iskola XII. osztályában tanulókat). A Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetőségi tanácsa arról is döntött, hogy a bolyais elemi osztályok a 7-es általános iskolában kezdjék el a tanulást. A két váltásban történő tanítás, illetve a 45 perces tanítási órák bevezetését kérelmező, a megyei tanfelügyelőségnek címzett augusztus 20-i átiratra szeptember 3-án érkezett meg a pozitív válasz. Ugyanezen a napon a két iskola munkaközössége is megszavazta az új munkaprogramot, illetve a 0-4. osztályok áthelyezését a 7-es számú általános iskolába.

Az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában levő épület felújításának szükségességét felismerve 2012-ben születtek meg az első tervek, pályázati munkák. A 2016-ban megnyert pályázat ellenére a polgármesteri hivatal csak 2018-ban adta meg a felújítást célzó építkezési engedélyt. 2017-ben csupán az életveszélyesen tönkrement homlokzat javítását engedélyezte.

A két intézményben tanuló diákok és szüleik, illetve az őket tanító tanárok jogos igénye és vágya, hogy e nagy hagyománynak örvendő patinás épület a 21. század kihívásainak megfelelő, korszerű tanító és nevelő munka otthona legyen. E közös célt szolgálja a 2018 nyarán elkezdett bonyolult felújítási munkák sora: az épület statikai megerősítése, a tantermek méretének az európai uniós előírásokhoz igazodó átalakítása, új és korszerű bútorzattal és modern taneszközökkel való felszerelése, a tetőszerkezet és a teljes villanyhálózat felújítása, a fűtésrendszer átalakítása, a nyílászárók cseréje, új illemhelyek kialakítása.

E közös cél érdekében mindenki –tanár, diák és szülő egyaránt- vállalja az áldozatot és az átmeneti nehézségeket.

A két iskola munkaközössége ez úton is megköszöni az Erdélyi Református Egyházkerület támogatását, gondoskodását.       

Eseménynaptár

2023. február
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix