XV. Bolyai Farkas Multidiszciplináris Országos Tantárgyverseny – összefoglaló, versenyeredmények

2022. május 13–15.

A VERSENY KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE
Dr. Soós Anna

egyetemi docens, rektorhelyettes
Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A VERSENY ÜGYVEZETŐ ELNÖKE
Kovács Zoltán Zsolt

kabinetigazgató
Oktatásügyi Minisztérium, Bukarest

A VERSENY KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK TITKÁRA
Szente Tünde

tanár
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Illés Ildikó, főtanfelügyelő-helyettes, elnök
Hajdú Zoltán, igazgató, alelnök
Jakab Irma Tünde, igazgatóhelyettes, alelnök
Szőcs Imre, tanár, titkár

Versenykategóriák
A következő nyolc tantárgyból versenyeznek a jelentkezők:

 • biológia
 • földrajz
 • informatika
 • társadalomtudományok
 • történelem
 • kémia
 • fizika
 • angol

Szekciófelelősök
József Éva biológiatanár
Molnár Zoltán földrajztanár
Fejér Magdolna informatikatanár
Kacsó Csongor társadalomtudomány-tanár
Dr. Kálmán Attila történelemtanár
Horváth Gabriella kémiatanár
Szász Ágota Judit fizikatanár
Benedek Timea angoltanár

Résztvevő iskolák

 • Andrei Bârseanu Elméleti Líceum
 • Apáczai Csere János Elméleti Líceum
 • Áprily Lajos Főgimnázium
 • Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
 • Báthory István Elméleti Líceum
 • Bethlen Gábor Kollégium
 • Bolyai Farkas Elméleti Líceum
 • Domokos Kázmér Szakközépiskola
 • Electromaros Technológiai Líceum
 • Horváth János Elméleti Líceum
 • II. Rákoczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum
 • János Zsigmond Unitárius Kollégium
 • Joannes Kájoni Szakközépiskola
 • Kölcsey Ferenc Főgimnázium
 • Márton Áron Főgimnázium
 • Mihai Eminescu Főgimnázium
 • Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum
 • Mikes Kelemen Elméleti Líceum
 • Művészeti Szaklíceum
 • Nagy Mózes Elméleti Líceum
 • Nagykárolyi Elméleti Líceum
 • Orbán Balázs Gimnázium
 • Petru Maior Technológiai Líceum
 • Református Kollégium
 • Salamon Ernő Gimnázium
 • Segítő Mária Gimnázium
 • Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium
 • Székely Mikó Kollégium

VERSENYEREDMÉNYEK

 

Nyárády Erazmus Gyula Biológia Tantárgyverseny

A vetélkedő két szekcióban zajlott:

 • Növény - és állatbiológia X. osztályosok számára
 • Anatómia és élettan (orvosi biológia) XI. osztályosok számára

A versenybizottság elnöke:

Dr. Markó Bálint egyetemi tanár, rektorhelyettes
BBTE Kolozsvár,
Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Metz Erzsébet-Júlia adjunktus,
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem,
Élettani Tanszék

Dr. Benedek Klára adjunktus, tanszékvezető
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem, Marosvásárhely,
Kertészmérnöki Tanszék

Anatómia és élettan (orvosi biológia) XI. osztályosok számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Pakucs-Damokos Tamás XI Székely Mikó Kollégium I
Bege Zalán XI Salamon Ernő Gimnázium II
Kocsis Kata XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum III
Mátyás Emese XI Székely Mikó Kollégium Dicséret
Ziman Krisztina XI Kölcsey Ferenc Főgimnázium Dicséret

Növény- és állatbiológia X. osztályosok számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Pál Ágnes X Székely Mikó Kollégium I
Bege Zalán X Bolyai Farkas Elméleti Líceum II
Kocsis Kata X Mikes Kelemen Elméleti Líceum III
Mátyás Emese X Salamon Ernő Gimnázium Dicséret

Teleki Sámuel Földrajz Tantárgyverseny

A vetélkedő két szekcióban zajlott:

 • Általános természetföldrajz
 • Társadalomföldrajz

A versenybizottság elnöke:

Dr. Bartos-Elekes Zsombor egyetemi docens
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár

A versenybizottság alelnökei:

Természetföldrajz:
Beke Tünde
Szent György Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy

Társadalomföldrajz:
Molnár Zoltán
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

Természetföldrajz

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Bodor Botond XI Székely Mikó Kollégium I
Nedelka Hilda-Erzsébet IX Márton Áron Főgimnázium Dicséret
Sánta Emőke X Segítő Mária Gimnázium Dicséret

Társadalomföldrajz:

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Fábián Péter XI Báthory István Elméleti Líceum I
Demes Krisztián XI Nagy Mózes Elméleti Líceum II
Ambarus-Egyed András XI János Zsigmond Unitárius Kollégium III
Pap János Mihály X Mikes Kelemen Elméleti Líceum Dicséret
Dobri Dávid XI Segítő Mária Gimnázium Dicséret
Molnár Bulcsú X Mikes Kelemen Elméleti Líceum Dicséret
Keresztessi Csilla XI Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum Dicséret

Kalkulusz Informatika Tantárgyverseny

A vetélkedő két szekcióban zajlott:

 • Programozói vetélkedő
 • Alkalmazói vetélkedő

A versenybizottság elnöke:

Dr. Antal Margit egyetemi docens,
Sapientia EMTE, Marosvásárhely

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Kátai Zoltán
egyetemi docens,
Sapientia EMTE, Marosvásárhely

Dr. Osztián Erika
adjunktus,
Sapientia EMTE, Marosvásárhely

Dr. Jánosi-Rancz Katalin Tünde
adjunktus,
Sapientia EMTE, Marosvásárhely

Programozói vetélkedő

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Újfalusi Ábel XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum I
Kovács Ákos X Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium II
Farkas Szilárd XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum III
Furu Árpád XI János Zsigmond Unitárius Kollégium Dicséret
Adorjáni Jonathán XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dicséret

Alkalmazói vetélkedő

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Kis Anita XII Bolyai Farkas Elméleti Líceum I
Hevele Imre-Robert X Nagykárolyi Elméleti Líceum II
Gyurka Dóra-Zsófia X János Zsigmond Unitárius Kollégium III

Societas Humana Társadalomtudomány Tantárgyverseny

A versenybizottság elnöke:

Dr. Szőcs Attila egyetemi adjunktus,
Sapientia EMTE, Csíkszereda

A versenybizottság alelnökei:

Dr. György Ottilia
egyetemi adjunktus
Sapientia EMTE, Csíkszereda

Szőcs Barna
Managing partner,
Pál Art Gallery, Csíkszereda

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Miklós Tünde-Napsugár XI Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium I
Sebestyén Hajnalka XI Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium II
Hamar Eszter Renáta X Bolyai Farkas Elméleti Líceum III
Szőcs Pál Norbert XI Joannes Kájoni Szakközépiskola Dicséret
Lukács Edina XI Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Dicséret

Historia Nostra Történelem Tantárgyverseny

A versenybizottság elnöke:

Dr. Molnár Kovács Zsolt egyetemi docens,
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Petruț Dávid,
egyetemi adjunktus
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar

Dr. György Árpád-Botond,
egyetemi tanársegéd,
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Nagy Kálmán XII Bolyai Farkas Elméleti Líceum I
Ádám Tamás Dániel XII Horváth János Elméleti Líceum II
Béres János XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum III
Szántó Bence X Horváth János Elméleti Líceum Dicséret
Pál Apolka XI Református Kollégium Dicséret

Fabinyi Rudolf Kémia Tantárgyverseny

A vetélkedő két szekcióban zajlott:

 • Általános és szervetlen kémia a IX.-es tanulók számára
 • Szerves kémia a X. és XI.-es tanulók számára

A versenybizottság elnöke:

Dr. Donáth Nagy Gabriella egyetemi előadótanár,
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Gyógyszerészeti Kar, Marosvásárhely

A versenybizottság alelnökei:

Madaras Ildikó kémiatanár,
Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, Marosvásárhely

Kupán Edith kémiatanár,
dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely

Általános és szervetlen kémia a IX.-es tanulók számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Tőtős Artúr-Emil IX János Zsigmond Unitárius Kollégium I
Vitos Bendegúz IX Márton Áron Főgimnázium II
Pál Zsombor IX Márton Áron Főgimnázium III
Szenkovits Ervin IX János Zsigmond Unitárius Kollégium Dicséret
Szilágyi Timea Zsuzsanna IX Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dicséret

Szerves kémia a X. és XI.-es tanulók számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Dobra László Edgár XI Nagy Mózes Elméleti Líceum I
Szabó Eszter XI Márton Áron Főgimnázium II
Sebesi-Kallay Dávid XI II. Rákoczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum III
Bodó Bence X Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dicséret
Gál Eszter XI Márton Áron Főgimnázium Dicséret
Csobi Blanka Barbara X Nagykárolyi Elméleti Líceum Dicséret

Heinrich László Fizika Tantárgyverseny

A vetélkedő két szekcióban zajlott:

 • Mechanika IX. osztályosok számára
 • Hőtan vagy elektromosságtan a X., XI. és XII. osztályosok számára

A versenybizottság elnöke:

Dr. Borbély Sándor egyetemi adjunktus,
Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Fizika Intézet, Kolozsvár

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Szakács Juliánna
egyetemi adjunktus,
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely

Dr. Jakab Farkas László
egyetemi adjunktus,
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely

Mechanika IX. osztályosok számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Markovics Gergő Áron IX Bolyai Farkas Elméleti Líceum I
Kiss Emma IX Bolyai Farkas Elméleti Líceum II
Iuhos Árpád IX János Zsigmond Unitárius Kollégium III
Tasnádi Balázs IX János Zsigmond Unitárius Kollégium Dicséret

Hőtan vagy elektromosságtan a X., XI. és XII. osztályosok számára

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Fancsali Boglárka XII Márton Áron Főgimnázium I
Nagy Imre X Bolyai Farkas Elméleti Líceum II
Fodor Dániel X II. Rákoczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum III
Bőjte Sámuel X Márton Áron Főgimnázium Dicséret
Gál Péter X Báthory István Elméleti Líceum Dicséret
Szakács Apor Tamás XI Apáczai Csere János Elméleti Líceum Dicséret
Kiss-Todor Ferenc X Domokos Kázmér Szakközépiskola Dicséret

Angol nyelv vetélkedő

A versenybizottság elnöke:

Dr. Albert Mária egyetemi adjunktus,
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

A versenybizottság alelnökei:

Dr. Kutasi Réka
egyetemi adjunktus,
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely

Pintilie Tünde
Egyesülés Nemzeti Kollégium, Marosvásárhely

DIÁK OSZTÁLY ISKOLA DÍJ
Cherciu Nándor X Mikes Kelemen Elméleti Líceum I
Bajcsi Anna XI Nagy Mózes Elméleti Líceum II
Kész Sarolta XI Segítő Mária Gimnázium III
Sidó Gáspár XI Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dicséret
Szabó János XII Székely Mikó Kollégium Dicséret
Geréd Andrea XII Márton Áron Főgimnázium Dicséret
Szőke Balázs XII Márton Áron Főgimnázium Dicséret

Eseménynaptár

2024. május
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix