Hírek

Oktatás az iskolában a VIII. és a XII. évfolyam számára

A tanügyminisztérium rendelete alapján június 2-12. között a VIII. és XII. évfolyam számára az iskolában is lehet felkészítőket tartani, ha ezt igénylik a szülők vagy a nagykorú diákok.

Tovább ...

Előkészítő osztályba való beiratkozás - módosított szabályzat és menetrend

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába 2020. július 7-ig írathatók be, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. A Hivatalos Közlönyben megjelent rendelkezés értelmében a gyermek szülője vagy törvényes képviselője, gyámja online is beírtathatja gyerekét iskolánkba. A beiratkozáshoz szükséges okmányokat a bolyai@bolyai.ro e-mail-címre lehet elküldeni, vagy postai küldeményként is eljuttathatják iskolánk címére: Marosvásárhely, Bolyai utca 3. szám. Az iratozás személyesen is lehetséges előzetes telefonos egyeztetés alapján, a 0365-882749-es telefonszámon.

Tovább ...

Beiratkozás az előkészítő osztályba

Beiratkozási tájékoztató a Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába (2023–2024-as tanév)

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába 2023. május 3. – május 18. között lehet beiratkozni mindazok számára, akik 2023. szeptember 1-ig betöltik a hatodik életévüket.

A Hivatalos Közlönyben megjelent rendelkezés értelmében a gyermek szülője, illetve törvényes képviselője/gyámja személyesen és online is beírathatja gyermekét iskolánkba minden munkanapon hétfőtől csütörtökig 8–18 óra között, pénteken 8–17 óra között.

Személyes iratkozás esetén az okmányokat az iskola titkárságán kell leadni. A folyamat könnyítése érdekében előzetes bejelentkezés lehetséges a 0365 882 749-es telefonszámon.

Online iratkozás esetén a szükséges okmányokat a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail-címre lehet elküldeni, vagy postai küldeményként is eljuttathatják iskolánk címére: Marosvásárhely, Bolyai utca 3. szám.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok (fénymásolat vagy szkennelt formában):

 • beiratkozási kérés (letölthető az iskolánk honlapjáról);
 • a gyermek születési bizonyítványának fénymásolata;
 • a szülők személyi igazolványának fénymásolata (elvált szülők esetében a bírósági határozat fénymásolata is szükséges, árva gyermek esetében szükséges a halotti bizonyítvány);
 • orvosi igazolás (fogyatékkal élő gyermek esetében szükséges az ezt igazoló dokumentáció);
 • iskolaérettséget igazoló okmány (a 6. életévüket még be nem töltött gyermekek esetében szükséges);
 • szülők szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadják a Bolyai Farkas Elméleti Líceum belső rendszabályzatát
 • szülők motivációs levele – ezen belül annak indoklása, hogy gyereke melyik épületben szeretné kezdeni az előkészítő osztályt
 • online iratkozás esetén egy saját felelősségre írt nyilatkozat, melyben az adatok hitelességéért kezeskedik a szülő;
 • személyes iratkozás esetén papír dosszié;
 • amennyiben a kérelmezés, illetve az engedélyek kibocsátása és elküldése e-mailben vagy postai úton zajlik, az oktatás megkezdése után két héten belül fel kell mutatni a kérvényhez csatolt okmányok eredetijét.

A fentiekben említett iratkozási periódus érvényes azon gyermekek számára is, akik 2023. szeptember 1. és december 31. között töltik be a 6. életévüket. Ebben az esetben is a szülő, illetve törvényes képviselő/gyám írásos kérésére történik a beiratkozás. Mindezek mellett szükséges ajánlást kérni attól az óvodától, ahova a gyermek járt az előző tanévben. Az ajánlás e-mailben, illetve postai úton is kérvényezhető, és az óvoda ugyancsak e-mailben, illetve postán is elküldheti azt. Ez utóbbi esetben átvételi bizonylattal kérjük küldeni.

Abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába, vagy más országból érkezett haza, a szülő/gyám a Megyei Oktatási Erőforrás- és Tanácsadó Központtól (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) kell jóváhagyást kérjen, ez szintén lebonyolítható e-mailben vagy postai úton.

Túljelentkezés esetén

-          a körzethez nem tartozó gyerekek beiratkozásánál az országosan megállapított általános kritériumok, ezt követően az iskola által meghatározott sajátos kritériumok alapján kerül sor a rangsorolásra a szabadon maradt helyekre.

Általános kritériumok:

-          A magyar nyelv ismerete a módszertan 30 (4) cikkelye alapján

-          Előnyben részesül:

 1. Orvos által igazolt fogyatékosságban szenvedő diák;
 2. Mindkét szülőt elveszített árva gyerek (ebbe a kategóriába tartoznak az árvaházból, kirendelt családoknál élő gyerekek)
 3. Az egyik szülő elhalálozása miatt árvaságra jutott gyerek,
 4. Az a gyerek, akinek testvére már iskolánk diákja.

-          Túljelentkezés esetében előnyben részesül az, akinél több általános kritérium érvényesül, továbbá a kritériumok megadott sorrendje határozza meg a rangsorolást.

Sajátos kritériumok: a „Bolyai Farkas” Elméleti Líceum által elfogadott, a Megyei Tanfelügyelőség által jogilag véleményezett kritériumok

-          a magyar nyelv ismerete

-          valamelyik szülő a „Bolyai Farkas” Elméleti Líceum alkalmazottja

-          valamelyik szülő a tanügyben alkalmazott

-          a szülő munkahelye az iskola körzetében található

-          nagycsaládból (3 vagy több gyerek) származik a tanuló

A sajátos kritériumokat igazoló iratok:

-          Tanügyi intézmény igazolása a szülő alkalmazásáról

-          Alkalmazási igazolás

-          Testvérek születési bizonyítványainak másolata

-          Óvoda igazolása, hogy a gyerek magyar tagozaton járt

Előkészítő osztályba való beiratkozás fordulói és szakaszai:

Első forduló:

 • 2023. április 5. – április 26.: gyermekek iskolaérettségének felmérése
 • 2023. április 27.: gyermekek iskolaérettségéről igazolás kibocsátása
 • 2023. május 3. – május 18.: a beiratkozási típuskérések kitöltése és leadása az iskola titkárságára, postai úton vagy online

Kérések elfogadásának az első szakasza:

 • 2023. május 19. – május 22.: az országos bizottság jóváhagyja a körzethez tartozó diákok beiratkozási kéréseit

Kérések elfogadásának a második szakasza:

 • 2023. május 23. – május 29.: az iskola vezetőtanácsa jóváhagyja azon diákok listáját, akik nem tartoznak a körzethez, az általános és sajátos kritériumok alkalmazásával, akiknek elfogadta a beiratkozását

Kérések elfogadásának a harmadik szakasza:

 • 2023. május 30.: az országos bizottság jóváhagyja a nem körzeti iskolához jelentkező, de oda be nem jutott gyerekek visszaosztását a körzeti iskolához, amennyiben ez az opció be volt jelölve
 • 2023. május 31.: az iskola kifüggeszti a sikeresen beiratkozott gyermekek listáját, valamint az üresen maradt helyek számát

Második forduló:

 • 2023. június 6. – június12.: a második beiratkozási forduló kezdete
 • 2023. június13–14.: az iskola vezetőtanácsa jóváhagyja azon diákok listáját, akiknek elfogadta a beiratkozását
 • 2023. június 15.: végleges beiratkozási eredmény kifüggesztése

Harmadik forduló:

 • 2023. szeptember 1. – szeptember 8.: a még be nem iratkozott diákok helyzetének megoldása a Megyei Tanfelügyelőség által.

Minden kedves jövendőbeli bolyais kisdiákot szeretettel várunk!

Megnyitás új lapon

Megnyitás új lapon

Megnyitás új lapon

Elektronikus napló

Tisztelt szülők, kedves diákok!

 

         Az elektronikus napló kitöltése folyamatosan halad, így mindenkinek lehetősége van ellenőrizni a diákok jegyeit. Először a XII.-es évfolyam jegyei lesznek beírva, azt követi a VIII. osztály, utána pedig a többi évfolyam. Amikor egy évfolyam kész van, mindenkit értesíteni fogunk. Ha valaki nem találja az elektronikus naplóhoz a belépő kódját, kérheti az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail-címen, és bárkinek elküldjük személyesen.

Tovább ...

Jegyadás, félévi és évvégi lezárás

Az alábbiakban ismertetjük a minisztérium által kiadott jegyadási, félév végi, évvégi lezárási procedúrát.

Tovább ...

A távoktatás ideje alatti osztályozások szabályzata

2020. április 22-e után kötelezővé vált az online tanítás egészen a tanév végéig. A tanügyminisztérium engedélyezte új tananyag oktatását, és lehetővé vált a diákok értékelése is, vagyis minősíteni lehet a diákok teljesítményét, jegyet is adhatnak a tanárok. A diákokat két jeggyel le lehet zárni a félév végén, abban az esetben, ha egy jegyük van, felhasználhatják az első félév átlagát második jegyként, de a tanulóknak lehetőségük van javításra is az online oktatás során.

Tovább ...

Eseménynaptár

2024. június
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oldalaink

Erasmus+

YouTube

Cambridge Assessment English

Nemzeti Tudósképző Akadémia

BolyaiArt

bolyaisok

vilagtalalkozo

appendix

bolyaischola

fizika

appendixappendix