A matematika egyike azon tudományoknak, amelyben az átlag feletti teljesítményre való adottság viszonylag korán jelentkezik. Fontos, hogy ezt minél több gyerek és környezete időben felismerje, és az adottság képességgé fejlődését ösztönözze.

       A folyamatos erőkifejtést igénylő önálló munka igényes gondolkodásra ösztönöz, fejleszti a kitartást, a küzdeni tudást és az akaraterőt. Ennek tudatában a Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum immár huszonkettedik alkalommal hirdeti meg a Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaversenyt a 3-4. osztályosok számára.

A VERSENY CÉLJA

A verseny fő célja az átlag feletti teljesítményre való adottságok felismerése és az adottságok képességekké fejlődésének ösztönzése, a logikus gondolkodás mérése és serkentése, a kitartás, a küzdeni tudás, az akaraterő fejlesztése, valamint a matematika népszerűsítése.

A JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A versenyen Románia 3-4. osztályos magyar anyanyelvű tanulói vehetnek részt. Egy iskolából tetszőleges számú versenyző indulhat.

A versenyző tanulók számára a jelentkezés ingyenes és önkéntes.

A versenyre vagy a tanítók nevezik be a tanítványaikat, vagy a szülők a gyereküket (ha a tanítók nem vállalják ezt).

Az első feladatsor megoldásának beküldése benevezésnek tekinthető.

A VERSENY LEÍRÁSA

A verseny 5 fordulóban zajlik.

Levelező fordulók

Az első 3 levelező forduló otthoni, önálló feladatmegoldáson alapszik.

A feladatsorokat elektronikus postán továbbítjuk a verseny megyei koordinátorainak.

A feladatsorok letölthetőek lesznek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum honlapjáról is: www.bolyai.ro

Minden feladatsor öt feladatot tartalmaz. A feladatsorok megoldását határidőre kell beküldeni a megyei szervezők által megadott postacímre. A megoldási lapon fel kell tüntetni a versenyző nevét és osztályát, a felkészítő tanító(k) nevét, az iskola hivatalos nevét, a település nevét.

A feladatsorok megoldására négy hét áll a tanulók rendelkezésére:

Forduló

Feladatsorok közzététele

Megoldások beküldésének határideje

1. forduló

november 6.

november 29.

2. forduló

december 4.

december 22.

3. forduló

január 8.

január 31.

Minden megyében a versenyközpont szerepét vállaló iskolára hárul a verseny levelező fordulóinak megszervezése és lebonyolítása.

A beküldött megoldásokat alsó tagozatos és matematika szakos tanárokból álló csapat javítja és értékeli.

A dolgozatok javítása után az elért pontszámokat, illetve a már beküldött feladatsorok javítókulcsát elektronikus postán küldjük el a versenyzők tanítóinak.

Az értékelt dolgozatokat a tanítók átvehetik a szervező iskola portájáról, visszajuttathatják a versenyzőkhöz, és megvitathatják a megoldásokat.

A levelező fordulókon gyűjtött összesített pontszámokat, illetve a megyei döntőre továbbjutó tanulók névsorát január 31.-én közöljük.

Megyei döntő

       A megyei döntő zárthelyi verseny fizikai jelenléttel.

       Erre a döntőre csak azok a tanulók kapnak meghívást, akik minden levelező fodulóban részt vettek, és a szervezők által megszabott összpontszámnál többet gyűjtöttek.

       A megyei döntőre 2024. február 16.-án (péntek) 13 órai kezdettel kerül sor.

       Minden megyében kizárólag a versenyközpont szerepét vállaló iskolára hárul a megyei döntő és a díjkiosztó ünnepség megszervezése, lebonyolítása.

Országos döntő

       A zárthelyi országos döntő  2024 április 19-21. között kerül megrendezésre a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban az Oktatási Minisztérium, a Maros Megyei Tanfelügyelőség, valamint erdélyi szponzorok támogatásával.

       Az országos döntőn a megyéket évfolyamonként a legeredményesebb 1, 2 vagy 3 tanuló képviseli a megyei döntőben résztvevő versenyzők számarányának függvényében. Az erre vonatkozó értesítést, valamint a verseny programját március 15-ig küldjük ki

 

EREDMÉNYHÍRDETÉS, DÍJAZÁS

A verseny eredményét az országos záródolgozat alapján hirdetjük ki.

Az országos döntőbe jutott diákok és felkészítő tanítóik emléklapot kapnak.

Pontegyenlőség esetén a javítókulcsban megadott, a feladatok nehézségi foka alapján meghatározott prioritást vesszük figyelembe.

Évfolyamonként az első három helyezett kiemelt oklevelet és tárgyjutalmat kap. A 4-10. helyezett tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak.

A zsűri javaslata alapján sor kerülhet különdíjak kiosztására is (Napsugár-díj, Erdély TV-díj, Népújság-díj).

 

A VERSENY SZABÁLYZATA

Ø 

A megoldásokat A4-es méretű négyzethálós vagy sima lapra kell írni.

Ø  A rajz kivételével kizárólag tintával írhatnak a versenyzők.

Ø  Mindhárom levelező forduló megoldásait határidőre kell beküldeni a szervezők által megadott postacímre.

Ø  A megoldások legyenek rendszerezettek, könnyen olvashatóak.

ØMinden dolgozaton, minden külön lapon kötelező feltüntetni a következőket: a versenyző neve, melyik helységből való, iskolája, osztálya és a tanító/tanítók neve.

Ø  Egy lapra több feladat megoldása is kerülhet.

Ø  A megyei és az országos döntőn a feladatok megoldására 2 óra áll a versenyzők rendelkezésére.

Ø  A döntőkre fizikai jelenléttel kerül sor.

Ø  A döntők alkalmával íróeszközön (toll, grafitceruza, színes ceruza, radír) és vonalzón kívül semmilyen más segédeszköz nem használható.

Ø  A számításokat, próbálkozásokat a kiadott üres lapokon lehet elvégezni.

Ø  Az értékelés során a piszkozatokat nem vesszük figyelembe.

Ø  A versenyben való részvétel kizáró oka lehet a versenyszabályzat be nem tartása (hiányos adatok, a határidő után beérkezett versenydolgozatok, a levelező fordulók egyikéből való kimaradás, stb.).

Sok sikert kívánunk a versenyzőknek!

Az országos Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny szervezői:

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

Maros Megyei Tanfelügyelőség

Eseménynaptár

2024. június
H K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30