Angol katedra

Iskolánk egyik legnépesebb katedrája az angol katedra a kilenc címzetes tanárral, akik teljes körű szakmai és módszertani felkészültséggel rendelkeznek, és mindez lehetővé teszi, hogy diákjaink az európai standardoknak megfelelően tanulják az angol nyelvet.

Mi, tanárok, a mindennapi oktató-nevelő tevékenységünk mellett kifejezetten odafigyelünk a diákok többszintű felkészítésére: érettségi, nyelvi kompetencia, Cambridge nyelvvizsga, tantárgyversenyek vagy más, diákok által igen kedvelt megmérettetések (Public Speaking, Keep in touch with reality, Kangaroo).

A Public Speaking elnevezésű angol nyelvű szónokverseny helyi és megyei fordulójának megszervezését is magunkra vállaljuk, ezzel is erősítve a megye neves iskolái közötti kapcsolattartást. Iskolai, helyi, megyei, körzeti és országos versenyek kiemelkedő eredményeivel büszkélkedhetünk.

Vannak saját, már hagyományossá vált rendezvényeink, amelyek közül a legkedveltebb az angol nyelvű Ki mit tud? (Who knows what?)

A különböző sikeres pályázatok eredményeképpen, valamint az iskola vezetőségének támogatásával sikerült egy olyan nyelvkabinetet felszerelni, amely megfelel a valós korigényeknek. A kabinethez tartozik egy 2000 címet számláló angol nyelvű könyvtár, amely kitűnő lehetőséget nyújt diákjainknak arra, hogy klasszikus irodalmi művekkel és szakirodalmi kiadványok olvasásával is fejlesszék nyelvtudásukat.

Catedra de limba engleză

Una dintre cele mai numeroase catedre ale instituției noastre școlare, catedra de limba engleză cu cei nouă profesori titulari, având o pregătire profesională și psiho- pedagogică remarcabilă,  oferă posibilitatea tuturor elevilor liceului nostru de a învăța limba engleză la un nivel adecvat, conform standardelor europene.
Pe lângă activitatea noastră zilnică la catedră, punem accent pe pregătirea elevilor pentru examenul național de bacalaureat, examenul de atestare a competențelor lingvistice ale elevilor din clasele intensive, examene Cambridge, olimpiade și diferite concursuri (Public Speaking, ”Keep in touch with reality”, Cangurul lingvist, etc.) dar și pe organizarea unor concursuri la nivel de școală și județean, cum ar fi concursul Public Speaking - faza județeană.
Ne mândrim cu rezultate remarcabile la nivel județean, regional și național, dar și cu activități proprii, tradiționale dintre care poate cea mai îndrăgită de către elevi este concursul organizat în limba engleză “Cine știe căștigă”(Who knows what).
In urma unor proiecte de finanțare proprii, bucurăndu- se în același timp și de sprijinul conducerii instituției noastre, catedra de limba engleză se poate lăuda acum cu un cabinet de limbi străine deosebit, dotat conform celor mai înalte standarde.
In cadrul cabinetului funcționează și o bibliotecă, însumând mai mult de 2000 de titluri, care oferă posibilitatea tuturor elevilor liceului de a avea acces la cărți de literatură și nonficțiune în limba engleză.