Az olasz tanítása a Bolyaiban csaknem egyidős a rendszerváltással, 1990 őszén jelenik meg a választható tantárgyak sorában, egy évvel később másodnyelvként szerepel, majd 2003-ban indul az intenzív osztály, ahol első idegen nyelvként tanulják.

Időközben meghívást kaptunk két ligúriai iskolától egy Socrates / Comenius projektben való részvételre, és ezzel párhuzamosan az európai tartományok közötti együttműködés keretében Lecce-be, a „csizma” sarkába utaztak Maros megyei ifjúsági küldöttségével a Bolyai válogatott olaszosai. Mindmegannyi hitelesítő tapasztalás, amelyre évről-évre rádupláztak az itthoni tantárgyverseny országos szakaszának résztvevői, néhányan közülük későbbi olasztanárok, akik nehéz mezőnyben álltak helyt, kisiskolás koruk óta olaszul tanuló versenytársakkal szemben. Szereplésük nyomán a város és az iskola felkerült a hazai olasz centrumok térképére, amelyen addig a miénknél jobbára nagyobb városok szerepeltek.

Az olasz jellegzetesen az a nyelv, amelyre a Bolyaiba érkező kilencedikesek nem számítanak, de amelyet többnyire szívesen fogadnak, mert olyan kortárs valóságelemek hordozója, amelyek értékkel bírnak az ifjúság szemében: autó, sport, divat, konyha és nem utolsósorban ipari formatervezés. A közelebbi és távolabbi múlt még megalapozottabb érvekkel szolgál: az európai kultúra legelső évszázadaitól kezdve Itália zenei nagyhatalom és a szépművészetek hazája, ahol a világ műkincseinek negyven százaléka található, a legújabb korban pedig, kiváló filmeseinek köszönhetően, világunk lelkiismeretének egyik leghitelesebb megszólaltatója. E kultúra vonzásában minden kontinensen számos hívével találkozhatunk, sokkal többen beszélik az olaszt mintsem azt gazdasági-kereskedelmi súlya indokolná, méltán került be az úgynevezett „világnyelvek” kategóriájába. Tájainkon az olasz befektetők magas száma indokolja, a fentiek mellett, e nyelv tanulását. Másrészről a nagy hagyományú itáliai egyetemek évről-évre számos ösztöndíjat hirdetnek az Erasmus-program keretében, amelyekre az olaszul beszélő diákok jó eséllyel pályázhatnak.

Tekintettel arra, hogy általános iskolában megyénkben nem tanítják, a Bolyaiban induló olasz csoportok mind kezdők, és az óraszám függvényében jutnak el a tanterv által meghatározott szintre. Az emelt szintű csoportok diákjai XII. osztály végén diplomadolgozatot írhatnak és mutathatnak be, nyelvi kompetenciákat igazoló oklevelet szerezve ezáltal.