Jövőnk záloga a műszaki-természettudományos kultúra, a következő generáció jártassága és szakértelme ezen a területeken. E felismerés jegyében a fizika katedra fő célkitűzése ‒ a logikus gondolkodásmód folyamatos fejlesztésével párhuzamosan ‒ megértetni a diákokkal a fizika fontos szerepét a természet megismerésében, rávezetni őket az alkalmazások gyakorlati jelentőségére, valamint tárgyi ismeretekkel és alapvető készségek kialakításával felkészíteni a szakirányú továbbtanulásra.

A klasszikus tanítási módszerek mellett fontos szerepet kap a kísérletezés, a természet tudatos vallatása, aminek iskolánkban Bolyai Farkasig visszanyúló hagyományai vannak, miként a fennmaradt muzeális eszközök is tanúsítják. A kísérleti fizika egyik ünnepi alkalma iskolánkban az 1997 óta nagy népszerűségnek örvendő szórakoztató fizika verseny: a Nagy Fizika Hűhó. Mivel a fizika terén alkalmazott új módszerek nélkülönözhetetlenek, a valós kísérleteket sokszor oktatófilmek segítségével egészítjük ki. Ha a vizsgált jelenség túl gyors/lassú, túl drága, túl veszélyes, túl bonyolult, vagy nincs hozzá eszköz, akkor számítógépes szimulációk, programok, mobiltelefonos applikációk, webkamerás mérések használata teszi még érdekesebbé és színesebbé a tanítást.

A fizika katedrán történő tehetségápolás formái közül az elméleti versenyfelkészítőknek köszönhetően eredményesen szerepelünk sok versenyben, mint például: Fizika Olimpiász, Öveges József‒Vermes Miklós Fizikaverseny, Hatvani István Fizikaverseny, Schwartz Lajos Emlékverseny, Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny, Mindennapok Fizikája Csapatverseny, Physis, Alfa és Omega Fizikaverseny és számos más verseny. A gyakorlati versenyfelkészítőkön ‒ a  laborgyakorlatok, mérési feladatok begyakorlásán kívül ‒ kísérleti videók készülnek tantárgyversenyekre.

Munkánk egyik fontos részét képezi az iskolán kívüli tudományos munka, ami szintén kitűnő lehetőségeket jelent iskolánk diákjai számára. 2002-től minden évben részt veszünk a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján, a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján, illetve a Természet Világa diákpályázatán, amelyen szintén eredményesen szerepelünk. E konferenciákon, pályázatokon készült munkákat, melyek többszörösen meghaladják a tanterv előírásait, az érdeklődők az Appendix Tudományos Diákkör honlapján olvashatják.

A mi feladatunk azoknak a helyzeteknek a megteremtése, amelyek a diákot tudományos tevékenységre sarkallják, de egyben jó alkalom arra is, hogy a hagyományos tanár-diák viszony átalakuljon munkatársi, partneri viszonnyá.

További információk, eredmények, kísérleti filmek, tananyagok, a Fizika Katedra honlapján érhetőek el.

Szász Ágota Judit,

fizikatanár, katedrafelelős