A tudományközi együttműködés jellemzi ezt a katedrát, mert a kézzel fogható valóságon túli létezés kérdésköreivel, létformáival és az élet értelmének keresésével foglalkozunk, miközben a helyes fogalmak használata mellett, az üzleti tervek fontosságára is felhívjuk a figyelmet.

Pedagógiai célkitűzésünk az, hogy közelebb kerüljenek a diákok önmagukhoz, saját problémáikat saját maguk legyenek képesek megfogalmazni s majd megoldani, illetve kudarctűrő képességüket kreatív eszközökkel ötvözzék.

A tehetséggondozás a mi olvasatunkban elsősorban azt jelenti, hogy felkészítjük az önként jelentkezőket különféle versenyekre, tudományos diákkonferenciákra. Több mint tíz éve annak, hogy diákjaink szép eredményeket érnek el a TUDEK és a TUDOK-versenyeken.

Innováció és kreativitás az a két fogalom, ami jellemzi gondolkodásunkat és jövőbeni terveinket. Öregdiákjainkat évente visszavárjuk, hogy előadásaikkal, kutatási eredményeikkel tanítsanak bennünket, ugyanakkor mi is dokumentáljuk azokat az anyagokat, amelyek a középiskolai évek alatt születtek. 

Külön odafigyelünk a pályaválasztás kapcsán azokra a készségekre és képességekre, amelyek sajátosan jellemzőek diákjaink személyiségére.

Katedrafelelős,

dr. Borsos Szabolcs PhD

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.