A biológia katedra céljául tűzte ki olyan színvonalas oktatás biztosítását, amely lehetővé teszi a tantárgy iránti elkötelezettséget valamint az érettségin és különböző versenyeken való sikeres szereplést. A módszerek között kiemelt jelentőséget kap a felfedezésen alapuló oktatás, kooperatív oktatási modellek, csoportkutatás, kísérletezés. Nem kis jelentőséget kap a foglakozások során a szövegértés, kommunikáció, internetes és nyelvi kompetenciák fejlesztése, az anyanyelvű és idegen nyelvű szaknyelv használata.

Katedránkon belül évek óta tehetségazonosító és tehetségfejlesztő munka folyik. Ennek köszönhetően diákjaink kiemelkedő eredményeket értek és érnek el hazai és nemzetközi versenyeken. Diákjaink munkája számos hazai és nemzetközi versenyen került bemutatásra, így díjakkal térhettek haza a TUDEK, TUDOK versenyekről, a Természet Világa által meghirdetett tudományos pályázatokról, valamint különböző megyei, regionális, országos és nemzetközi tantárgyversenyekről.

Diákjaink rendszeresen nagyon jó eredményeket érnek el nemcsak az ország különböző felsőoktatási intézményei által szervezett felvételiken (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), hanem különböző külföldi egyetemek felvételi vizsgáin is (különböző magyarországi, németországi, valamint angliai tudományegyetemek). A külföldi egyetemekre való felvételt diákjaink a Tudományos Diákkörben kifejtett munkájuk és ezáltal megírt tudományos dolgozataik, valamint hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeik alapján nyerték el. Ezt a munkát nagyon fontosnak tartjuk abból a szempontból is, hogy az erdélyi fiatal értelmiség európai szintű szakmai és emberi felkészülésének csírái középiskolás szinten induljanak meg és megfelelő felkészültségű diák utánpótlást biztosítsunk különböző egyetemek számára.
Diákjaink eredményei és tudományos dolgozatai megtekinthetők az: appendix.bolyaisok.ro weboldalon.

József Éva katedrafőnök